تو را می نویسم

تو را می نویسم

 

 

 

بیا برگردیم سر خط اول. از ابتدای تردید " تو را دوستت دارم" گفتن ها .

 

از همان جا که با خاک نم خورده شروع شد .

 

همان دو گنجشک در راه مدرسه .

 

با انگشت های جوهری .

 

بیا برگردیم سر خط اول .

 

قبل از آنکه جمله ناتمام " دوستت ندار..." را با یک قطره اشک به جای نقطه تمام کنم

/ 0 نظر / 12 بازدید